Ostoskori

Yksityisyys

Tämä on Northern Liten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.1.2022. Viimeisin muutos 10.1.2022.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Northern Lite Oy

Koulukatu 13, 30100 Forssa

info@northernlite.fi

2. REKISTERIN NIMI

Yrityksen asiakasrekisteri sekä markkinointirekisteri

3. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista ja laskutustiedot.

Markkinointirekisteriin voidaan tallentaa henkilön nimi ja sähköposti.

Käyttötieto. Esimerkiksi sivut, joita katselet, lähteesi, klikkaamasi linkit, IP osoitteesi, käyttöpäivämäärät ja -ajat, laitteesi ja ohjelmistotietosi ja muut toimesi sivustolla.

Evästeet. Me käytämme evästeitä tunnistaaksemme sinut ja laitteesi. Esimerkiksi jotta voit käyttää sosiaalisia toimintoja, ja me voimme analysoida sivustomme liikennettä ja kampanjoidemme tehokkuutta. Emme pysty tunnistamaan yksittäistä käyttäjää evästeiden avulla. Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä, myös jälkikäteen selaimesi asetuksista, mutta huomaa että osa palveluistamme ja toiminnoistamme ei toimi ilman niitä.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Käyttötiedot ja evästeet tallentuvat automaattisesti verkkosivujen käytön aikana.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Yksilöitäviä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Käytämme kolmansia osapuolia tarjotaksemme ja parantaaksemme palveluamme. Nämä kolmannet osapuolet avustavat meitä monissa tehtävissä, kuten tietojen ylläpito, analyytikka, asiakaspalvelu, markkinointi ja tietoturvallisuus. Palveluntarjoajat esimerkiksi toteuttavat markkinointia ja tuotekehitystä ylläpidon ja virheiden löytämisen ja korjaamisen kautta. Näistä tiedoista sinua ei voida yksilöidä.

Tiedot voivat siirtyä uudelle omistajalle/yritykselle yritysfuusion tai -myynnin yhteydessä.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vaikka me, kuten ei mikään yritys, voi taata täydellistä tietoturvallisuutta, me valvomme jatkuvasti mahdollisia tietoturva-aukkoja ja -hyökkäyksiä. Samoin, voimme jäädyttää tilisi, jos epäilemme turvallisuusrikkomusta.

8. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Haluan tietää milloin tuotetta tulee varastoon Ilmoitamme kun tuote saapuu varastoon. Jätä voimassa oleva sähköpostiosoitteesi alle.

HALUAISITKO 10% ALENNUKSEN SEURAAVASTA OSTOKSESTASI?

Tilaa tiedot uusista tuotteista ja kampanjoista sähköpostiisi, niin saat 10% alekoodin!